International Conference on New Trends in Econometrics and Finance 2018 Konferansı,  Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde aşağıda belirtilen tanımlara uymakta olup konferansımıza göndermiş olduğunuz bildirileri Akademik Teşvik Ödeneği Başvurusunda kullanabilirsiniz.

 

Tebliğ: Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış (bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri ifade eder.

 

http://resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151218-4.pdf

Madde 6 (4): Uluslararası tebliğlerin puanlanabilmesi için yurtiçinde veya yurtdışında yapılmış olmasına bakılmaksızın toplantılarda bilim kurulunda en az beş yabancı akademisyenin bulunması gerekir.